Binnen Bewindvoering & Mentorschap Weeber bieden wij ook de dienst curatele aan.

Wat is Curatele:

Curatele is een beschermingsmaatregel en kan worden ingezet als iemand zowel financieel als niet- financieel niet voor zichzelf kan zorgen.

Als iemand onder curatele komt te staan verliest deze zijn handelingsbekwaamheid. De curator zal in dit geval zonder toestemming van cliënt, maar wel in het belang van cliënt rechtshandelingen verrichten. Denk hierbij aan het aangaan van overeenkomsten.

Aanmeldproces:

Voor cliënten is dit één van de meest ingrijpende maatregelen in Nederland.  Het triage proces zal dan ook zeer nauwkeurig doorlopen dienen te worden. Bij een aanvraag curatele wordt er eerst een uitgebreide telefonische intake met de aanmelder gedaan. Als dit van beide kanten goed bevalt zal er een intake plaats vinden met cliënt op locatie.