Bewindvoering & Mentorschap Weeber

Mentorschap

Mentorschap

Mentorschap kan worden aangevraagd als u door gevolg van een geestelijke of lichamelijke situatie niet goed in staat bent uw eigen zorg te organiseren. Als mentor nemen wij de regie van u over en zullen uw wensen en behoeften zo goed mogelijk organiseren binnen de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding die u krijgt. Hier vinden wij samenwerking van essentieel belang. Het gaat om uw hulpvraag en behoeften die wij samen met de zorgverleners zullen inrichten.

Om onder mentorschap te  komen staan zullen wij eerst gezamenlijk een aantal stappen moeten zetten. De maatregel wordt door u, een familielid of organisatie aangevraagd en zal worden uitgesproken door een kantonrechter. Tijdens een zitting zal de kantonrechter u, eventuele betrokkenen en ons vragen naar de mening over het verzoek. Indien u niet in staat bent om naar de zitting te komen kan de kantonrechter bij u thuis of in de instelling waar u verblijft langs komen. Na de zitting zal de kantonrechter uitspraak doen over het mentorschap. Wanneer dit is uitgesproken kunnen wij van start gaan om uw zorg zo veel als mogelijk naar uw wensen te laten verlopen.

Dit kunt u van ons verwachten.

Wanneer de kantonrechter het mentorschap heeft uitgesproken zijn wij bevoegd om uw belangen te behartigen.  Dit houdt in dat wij beslissingen mogen nemen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Om dit te kunnen doen zullen wij de tijd nemen om kennis met u te maken en samen met u op zoek te gaan naar wat voor u belangrijk is. Daarnaast gaan wij indien nodig en u daarmee instemt het gesprek aan met u en uw naasten.

Als wij deze gesprekken hebben gevoerd, zullen wij het gesprek aangaan met de zorgprofessionals om uw heen met als doel te onderzoeken of de geleverde zorg aansluit op uw wensen. Als dit vervolgens is gerealiseerd zullen wij ernaar streven samen met u de zorg op het juiste niveau te krijgen/houden.  Dit houdt in dat wij afspraken gaan maken met u en de zorgprofessionals. Wij houden samen de regie en zullen regelmatig in dien gewenst gezamenlijk een evaluatie gesprek voeren met de betrokken professionals.

Dit verwachten wij van u.

Om uw belangen op een goede manier te kunnen vertegenwoordigen is het van groot belang dat wij uw normen, waarden en gewoontes goed duidelijk hebben. Daarom verwachten wij dat u en/of uw familie ons de benodigde informatie geeft zodat wij de gewenste zorg kunnen organiseren. 

Meer informatie:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Mentorschap

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap