Bewindvoering & Mentorschap Weeber

Bewindvoering

Bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en gaat alleen over uw inkomsten, uitgave, vermogen en schulden.  Denk hierbij aan het beschermen tegen financieel misbruik door andere mensen. Maar als bewindvoerder kunnen wij u ook helpen om niet zelf in de financiële problemen te komen. Heeft u al financiële problemen, dan zullen wij proberen deze samen met u op te lossen. De maatregel wordt door u, een familielid of organisatie aangevraagd en zal worden uitgesproken door een kantonrechter.

Voordat u onder bewind wordt gesteld zullen wij eerst gezamenlijk een aantal stappen doorlopen. Na dat u aangemeld bent, zullen wij een intakegesprek plannen. Tijdens dit gesprek bespreken wij op welke basis het verzoek voor bewindvoering wordt ingediend.

Bewindvoering wordt door de kantonrechter op basis van een van de volgende twee reden uitgesproken.

  • U kunt vanwege uw lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam onder beschermingsbewind worden gesteld. Hier dient bij de aanvraag aanvullend een medische verklaring te worden toegevoegd.
  • U bent niet instaat uw financiële belangen goed waar te nemen als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Dit kunt u van ons verwachten.

Als besloten is op welke basis de aanvraag wordt ingediend zullen wij tijdens het intakegesprek verschillende formulieren gezamenlijk met u in orde maken. Met de ingevulde formulieren en eventueel een medische verklaring dienen wij een verzoekschrift in. De bewindvoering gaat pas van start als de kantonrechter een uitspaak heeft gedaan en het vonnis schriftelijk is ontvangen door de bewindvoerder.

Zodra u onder bewind staat brengen wij uw financiële situatie in kaart en stellen een budgetplan op. Hierin worden uw inkomsten en vaste laten duidelijk zichtbaar en kunnen wij samen met u de hoogte van het budget voor uw wekelijkse boodschappen vast stellen. Bij financiële problemen gebruiken wij het budgetplan om uw situatie te stabiliseren. Over al deze werkzaamheden leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank.

Dit verwachten wij van u.

Wij verwachten volledige openheid van uw financiële situatie. Daarnaast gaan wij uit van uw medewerking tijdens het bewind.