Bewindvoering & Mentorschap Weeber

Wie zijn wij?

Wij zijn Daan & Martine

Wij zijn twee mensen die zich de afgelopen jaren met veel passie hebben ingezet in de zorg. Tijdens deze periode hebben wij een hoop gezien. We hebben passie gezien van medewerkers, sterkte punten van organisaties en ook verbeterpunten. Aan deze verbeterpunten hebben we de afgelopen jaren een bijdrage kunnen leveren door het invoeren en bewaken van beleid. Daarnaast hebben we altijd oog gehouden voor waar het om draait: de cliënt. Als we naar de cliënt kijken worden er door het invoeren van beleid voor hun kleine en soms grote stapjes gezet. Alleen wat is er nu echt belangrijk voor de cliënt? Wij zijn van mening dat het wegnemen van financiële stress, en het maken van overzichtelijke keuzes bij mensen die niet volledig handelsbekwaam zijn kunnen bijdrage aan een prettiger leven. Financiële zaken kunnen vooral bij mensen met psychische klachten en LVB cliënten stress veroorzaken. Regelmatig hebben wij gezien dat ze geen overzicht kunnen hebben waardoor het geld niet altijd aan de juiste doelen worden uitgegeven. Hierdoor blijven rekeningen binnenstromen wat ze niet kunnen overzien en het niet kunnen oppakken om te verbeteren. Dit veroorzaakt stress en schulden.

De afgelopen jaren zijn er in de zorgsector meer eisen gesteld aan het leveren van zorg. Wij merken dat zowel mensen met een beperking als (dementerende) ouderen dit niet altijd kunnen overzien, de termen niet begrijpen en niet goed weten wat ze kunnen verwachten. Het kan zijn dat dit en de geestelijke gesteldheid leid tot het niet in staat zijn van het maken van keuzes betreft de verzorging, verpleging en behandeling.

Door de kennis en ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan zijn wij van mening dat wij mensen die niet meer handelsbekwaam zijn kunnen ondersteunen als mentor en/of bewindvoerder.